[1]
Quyên Đào T., TrungN.T., SỹB.T., TrangT.T.H., Giang Đào P., HiềnT.T.T., TĩnhN.T., HàT.T., HàN.V., AnhT. Đức, HườngH.T. và HoànP.Q. 2021. Xây dựng quy trình realtime RT-PCR phát hiện Zika và Chikungunya. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 16, 1 (tháng 3 2021).