[1]
LongN.H. và HằngP.L. 2019. Đánh giá kiến thức về bệnh tan máu bẩm sinh trên thanh niên chưa kết hôn tỉnh Yên Bái năm 2017. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 4 (tháng 6 2019).