[1]
Hằng Đào V. và ThànhN.P.T. 2021. Kết quả đo điện thế niêm mạc thực quản ở bệnh nhân có viêm thực quản trào ngược trên nội soi. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 16, 2 (tháng 3 2021), 1-6. DOI:https://doi.org/10.52389/ydls.v16i2.670.