[1]
Tài ThuN., Xuân HuânL., Thị HàQ., Hương GiangN., Thanh TuấnN., Quang TrìnhP. và Thị NgaD. 2020. Nghiên cứu giá trị tiên lượng tử vong của chỉ số áp lực ổ bụng (IAP) ở bệnh nhân hồi sức. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 8 (tháng 8 2020).