[1]
ThắngV. Đức, GiangN.T., TrungN.N., NamN.V., HanhL.B., HiềnT.T. và KiênN.T. 2019. Kết quả xa ung thư nhầy nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 4 (tháng 7 2019).