[1]
LợiL.V., DươngT.T. và KhôiL.N. 2020. Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị sỏi đường mật chính có sử dụng nội soi đường mật và ống nối mật - da. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 6 (tháng 12 2020), 74-80.