[1]
LươngH.V., NhungN.V. và KhánhL. 2020. Nghiên cứu giá trị cắt lớp vi tính ngực trong chẩn đoán nốt đơn độc ở phổi có đường kính lớn hơn 8mm. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 5 (tháng 11 2020).