[1]
PhúA.T. và LanN.T.N. 2018. Nghiên cứu đặc điểm của đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 8 (tháng 9 2018), 1-8.