[1]
YênN.T., DũngT.Q. và Lân Đặng H. 2020. So sánh hiệu quả lâm sàng và dùng thuốc giảm đau sớm sau phẫu thuật lấy đĩa đệm thắt lưng: Phẫu thuật mở lấy đĩa đệm dưới màng xương và vi phẫu thuật lấy đĩa đệm qua tách cơ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 5 (tháng 11 2020).