[1]
Đình DũngN. và Phương ĐôngN. 2019. Nhận xét giá trị NT-proBNP trong chẩn đoán nguyên nhân hạ natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 4 (tháng 7 2019).