[1]
TúT.N. Ánh, HàoN.T. và Em Đặng V. 2020. Nghiên cứu thay đổi nồng độ IL-17A và hs-CRP huyết thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng secukinumab. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 5 (tháng 11 2020).