[1]
Ngọc KhánhN. và Quang HuyD. 2019. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh gan do rượu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 3 (tháng 3 2019).