[1]
CườngN.T., TốtN.H., TuấnN.T. và HiênM.X. 2020. Đánh giá bước đầu vai trò của procalcitonin trong định hướng dừng kháng sinh ở bệnh nhân viêm phổi thở máy . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 5 (tháng 11 2020).