[1]
ThuậnN. Đức 2020. Tỷ lệ và đặc điểm lâm sàng chứng đau ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Bộ môn Thần kinh - Bệnh viện Quân y 103. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 5 (tháng 11 2020).