[1]
Đức QuỳnhN., Thị Hương GiangB., Văn Đông Đỗ và Hồng TrungL. 2020. Một số đặc điểm kháng kháng sinh và yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai (7/2019 - 8/2020). Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 7 (tháng 7 2020).