[1]
HàoN.T. và ThảoV.T.P. 2018. Đánh giá hiệu quả và an toàn của tiêm vi điểm acid hyaluronic trong trẻ hóa da. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 5 (tháng 11 2018).