[1]
Văn ChủN. 2020. Đánh giá đặc điểm giải phẫu bệnh theo nhóm phân tử ung thư vú có thụ thể nội tiết âm tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 3 (tháng 3 2020).