[1]
TiếnN.M., AnhN.T.P., TúT.T., MinhN.C., VânP.T.H., AnhT.T. và Linh Đặng V.P. 2018. Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể lực của học sinh tại ba trường trung học phổ thông Hà Nội năm 2017. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).