[1]
KhoaB.T., BìnhN.T., LựL.H., TùngN. Đăng và Khôi T.V. 2018. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).