[1]
LiênN.T. và Hà N.T. 2018. Đánh giá hiệu quả truyền thông về ung thư vú ở phụ nữ tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2018. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).