[1]
TâmH.T.X., VânB.T. và ÁnhT.N. 2018. Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến: Một nghiên cứu so sánh. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).