[1]
QuốcN.V. và MinhN. Đức 2018. Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).