[1]
TiếnL.V., MinhL.Q., GiangL.T. và ThắngN.C. 2018. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân được nạo vét hốc mắt. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).