[1]
VinhN.T.L., HiềnP.T. và HươngL.T.M. 2018. Xác định một số nguyên nhân gây dị ứng thức ăn ở trẻ em. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).