[1]
TuânL. Đình, NgaN.T.P., HóaT.T.T. và LanN.T.H. 2018. Khảo sát sự thay đổi nồng độ glucagon-like peptide-1 sau điều trị bằng đơn trị liệu sitagliptin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).