[1]
HàL.T.V. và Đệ Đoàn V. 2018. Tác động của bổ sung thuốc sitagliptin lên tình trạng kháng insulin, chức năng tế bào bêta ở bệnh nhận đái tháo đường týp 2 đang dùng thuốc uống hạ đường máu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).