[1]
HảiL.T., HoànP.Q., ThịnhN.T., SơnL.T., TrungN.T., Tiến Đào Đức, HiếuL.T., Giang Đào P., QuangV.V., BìnhM.T. và LâmN.N. Đại 2018. Nghiên cứu giá trị dấu ấn sinh học DKK1 và HBx-LINE1 trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).