[1]
Tiến QuangN. và Quốc HoànC. 2020. Đánh giá kết quả của miệng nối bên tận sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).