[1]
Trường GiangN. và Trung KiênN. 2020. Rối loạn đông máu và mối liên quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).