[1]
Hoàng ĐứcN., Quang NamT., Mạnh HùngL., Văn HuyN. và Văn AnP. 2020. Chẩn đoán và điều trị u hạch thần kinh tuyến thượng thận. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).