[1]
Thu TrangN., Thuý Hằng Đỗ, Thị Kỳ ThuỷL., Xuân ThắngP. và Quang MinhT. 2020. Nghiên cứu hiệu quả điều trị loét da mạn tính về mặt hình thái đại thể của bài thuốc GTK 108 trên động vật thực nghiệm. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).