[1]
Thị Khánh TườngT. 2020. Yếu tố nguy cơ dự đoán xơ hóa gan tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).