[1]
Thị NươngT., Minh Ngọc QuangP. và Minh ThắngD. 2020. Khảo sát tình trạng sử dụng thuốc chẹn beta không chọn lọc trong điều trị dự phòng chảy máu tiêu hóa ở bệnh nhân xơ gan có tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).