[1]
Đình CẩmT. và Tiến Trọng NghĩaH. 2020. Tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với bất thường phản xạ H trên điện cơ ở bệnh nhân đau rễ thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).