[1]
Đức ThuậnN. 2020. Chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đau mạn tính điều trị nội trú tại Bộ môn Thần kinh - Bệnh viện Quân y 103. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).