[1]
Ngọc QuangP.M. và Minh ThắngD. 2020. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của polyp tâm vị-thực quản. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).