[1]
ĐôngP.N., NgaD.M., CungL.X. và NgânN. Đình 2018. Vai trò của phẫu thuật rửa mủ tiền phòng trong chẩn đoán và điều trị viêm loét giác mạc. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 3 (tháng 6 2018).