[1]
HoaN.T.M., HiềnP.T. và HươngL.T.M. 2020. Nghiên cứu tiền sử bệnh tật và biểu hiện lâm sàng dị ứng thức ăn của bệnh nhân hen phế quản điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 6 (tháng 11 2020), 40-52.