[1]
HươngN.T.K. và DoanhL.H. 2020. Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân vảy nến trẻ em tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 6 (tháng 11 2020), 39-45.