[1]
TríT. Đức, HiếuT.H., HảiL.N. Đình, ThúyP.N., LộcN.T. và ThảoP.T. 2024. Giá trị thang điểm PNED trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá trên không do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 19, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.52389/ydls.v19i1.2114.