[1]
HuânN.T., TuyếtH.T. và HaiN.V.B. 2024. Trầm cảm ở bệnh nhân cao tuổi nội trú có bệnh tim mạch: Tỷ lệ và yếu tố liên quan. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 19, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.52389/ydls.v19i1.2110.