[1]
TrungN. Đình, TâmN.C., CườngN.T., NamH., KhánhL.N., HuyềnD.T., NgaD.T., HuânL.X., LanT.T. và DungN.T.T. 2024. Giá trị tiên lượng tử vong của một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng trong đa chấn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 19, 1 (tháng 2 2024). DOI:https://doi.org/10.52389/ydls.v19i1.2105.