[1]
HoàiN.T., BàngM.H. và TrungN.T. 2020. Đối chiếu hình ảnh nội soi với kết quả mô bệnh học của polyp đại trực tràng. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 3 (tháng 3 2020).