Return to Article Details Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tình trạng hạch tại chỗ ở bệnh nhân ung thư trực tràng Download Download PDF