1.
NinhN Đức, KỳTD, GhiNH, QuangNN. Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi chảy máu tiêu hoá do loét dạ dày tá tràng ở bệnh nhân có dùng thuốc chống huyết khối. YDLS [Internet]. 31 Tháng Bảy 2021 [cited 1 Tháng Chạp 2021];16(5). Available at: http://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/801