ThủyT. X., TrườngL. V., TuyểnN. T., AnhL. T., KhánhL. H., PhongN. B. H., LinhN. H., và HoaN. T. P. “Đánh Giá kết Quả Can thiệp nhồi máu não cấp nhánh lớn Do bệnh Lý động mạch cảnh ngoài sọ ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 16, số p.h 5, Tháng Bảy 2021, doi:10.52389/ydls.v16i5.798.