[1]
NinhN. Đức, KỳT. D., GhiN. H., và QuangN. N., “Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi chảy máu tiêu hoá do loét dạ dày tá tràng ở bệnh nhân có dùng thuốc chống huyết khối”, YDLS, vol 16, số p.h 5, tháng 7 2021.