[1]
ThủyT. X., “Đánh giá kết quả can thiệp nhồi máu não cấp nhánh lớn do bệnh lý động mạch cảnh ngoài sọ ”, YDLS, vol 16, số p.h 5, tháng 7 2021.