NinhN. Đức, KỳT. D., GhiN. H. và QuangN. N. (2021) “Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi chảy máu tiêu hoá do loét dạ dày tá tràng ở bệnh nhân có dùng thuốc chống huyết khối”, Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 16(5). doi: 10.52389/ydls.v16i5.801.