ThủyTrần Xuân, TrườngLê Văn, TuyểnNguyễn Trọng, AnhLương Tuấn, KhánhLê Hữu, PhongNguyễn Bá Hồng, LinhNguyễn Hải, và HoaNguyễn Thị Phương. 2021. “Đánh Giá kết Quả Can thiệp nhồi máu não cấp nhánh lớn Do bệnh Lý động mạch cảnh ngoài sọ ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 16 (5). https://doi.org/10.52389/ydls.v16i5.798.